VAŠA PRAVA PRIVATNOSTI

TOMRA uvažava fundamentalnu važnost privatnosti za sve pojedince i nastoji da obezbedi da sve interakcije sa našom kompanijom budu zaštićene i obrađene na način koji ispunjava ili prevazilazi sve pravne zahteve.

Mi ozbiljno pristupamo vašoj privatnosti i nikada ne prodajemo nikakve podatke koji se odnose na korisnike naših sistema. Svi prikupljeni lični podaci koriste se isključivo za poboljšanje vašeg iskustva u korišćenju našeg veb-sajta i za pružanje relevatnih informacija vama kao korisniku.

Kada je reč o vašim pravima kao korisnika, želimo da se postaramo da imate sve što vam je potrebno za donošenje odluka na osnovu relevantnih informacija.

Ukoiko imate bilo kakva pitanja, KONTAKTIRAJTE NAS kako biste stupili u kontakt sa predstavnikom za zaštitu privatnosti podataka kompanije TOMRA.

IZJAVA O PRIVATNOSTI KOMPANIJE TOMRA

Ova Izjava o privatnosti obaveštava vas o našim praksama privatnosti i o izborima koje možete da napravite u pogledu načina na koji prikupljamo i koristimo informacije o vama, uključujući informacije koje se mogu prikupiti iz vaše aktivnosti na internetu. Ova Izjava o privatnosti primenjuje se na sve kompanije TOMRA, kao i na veb-sajtove, domene, usluge, aplikacije i proizvode u vlasništvu kompanije TOMRA.

Ova Izjava o privatnosti ne odnosi se na aplikacije, proizvode, usluge, veb-sajtove ili funkcionalnosti društvenih medija trećih lica kojima se može pristupiti preko linkova koje pružamo na veb platformama pod našom kontrolom. Pristupajući tim linkovima vi napuštate veb-sajtove koje kontroliše TOMRA, što može da dovede do prikupljanja ili deljenja informacija o vama od strane trećih lica. Mi ne kontrolišemo, ne podržavamo, niti dajemo bilo kakve izjave o veb-sajtovima tih trećih lica ili o njihovim praksama privatnosti, koje se mogu razlikovati od naših. Preporučujemo vam da pregledate politiku privatnosti svakog sajta sa kojim komunicirate pre nego što dozvolite prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka.

U slučaju nedosledosti bilo kog prevoda engleske verzije ove Izjave o privatnosti, engleska verzija će imati prednost.

 KOJI PODACI SE PRIKUPLJAJU

Lični podaci su sve informacije koje vas lično identifikuju ili na osnovu kojih možete biti identifikovani, bilo direktno ili indirektno. Mi možemo prikupljati vaše lične podatke kroz vaše korišćenje onlajn platformi kompanije TOMRA ili tokom razgovora ili korespondencije sa predstavnicima kompanije TOMRA.

Lični podaci koje prikupljamo od vas zavise od prirode vaše interakcije sa nama ili od usluga koje koristite, a mogu da uključe sledeće:

Informacije koje dajete direktno

Kontakt podaci: Možemo da prikupljamo lične i/ili poslovne kontakt podatke uključujući vaše ime, prezime, adresu, broj telefona, broj faksa, imejl adresu i druge slične kontakt podatke.

Podaci o plaćanju: Prikupljamo podatke koji su neophodni za obradu plaćanja i sprečavanje prevara, uključujući brojeve kreditnih/debitnih kartica, brojeve sigurnosne šifre i druge slične informacije  u vezi sa naplatom. 

Podaci o nalogu: Prikupljamo informacije o tome kako ste kupili ili se prijavili za usluge TOMRA, o vašoj transakciji, istoriji naplate i podrške, proizvodima i/ili uslugama kompanje TOMRA koje koristite i sve druge podatke u vezi sa nalogom koji kreirate.

Podaci o lokaciji: Možemo da prikupljamo geolokacijske podatke kada omogućite usluge zasnovane na lokaciji ili kada odlučite da date informacije vezane za lokaciju.

Podaci o bezbednosnim akreditivima: Mi prikupljamo korisničke identifikatore, lozinke, nagoveštaje za lozinke i slične bezbednosne informacije potrebne za proveru identiteta i pristup nalozima TOMRA.

Demografski podaci: Možemo da prikupljamo ili da dobijemo od trećih lica određene demografske podatke uključujući državu, rod, godine, izabrani jezik, opšte informacije o obrazovanju i zaposlenju i opšte podatke o interesovanjima za posao.

Preferencije: Mi prikupljamo podatke o vašim preferencijama i interesovanjima u vezi sa našim proizvodima i uslugama (onda kada nam kažete koje su te preferencije i interesovanja ili kada ih izvedemo iz onoga što znamo o vama) i o tome na koji način želite da primate poruke od nas.

Podaci o društvenim medijima: Možemo da obezbedimo funkcionalnosti društvenih medija koje vam omogućavaju da delite informacije sa vašim društvenim mrežama i da komunicirate sa nama na različitim sajtovima društvenih medija. Vaše korišćenje ovih funkcionalnosti može da ima za rezultat prikupljanje ili deljenje informacija o vama, u zavisnosti od funkcionalnosti. Preporučujemo da pregledate politike privatnosti i podešavanja na sajtovima društvenih medija koje koristite kako biste bili sigurni da razumete koje informacije ti sajtovi mogu prikupljati, koristiti i deliti. 

Druge jedinstvene identifikacione informacije: Primeri drugih jedinstvenih informacija koje možemo prikupljati od vas uključuju serijske brojeve proizvoda, informacije koje dajete kada komunicirate sa predstavnicima kompanije lično, onlajn, ili putem telefona i imejla, kao i sa help deskom i drugim kanalima za korisničku podršku, u odgovorima koje dajete u korisničkim anketama ili takmičenjima ili dodatne informacije koje ste nam dali kako biste nam olakšali pružanje usluga ili odgovaranje na vaše upite. Niste obavezni da podelite lične podatke koje tražimo, ali ukoliko odlučite da ih ne podelite, u nekim slučajevima nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo naše usluge ili određene specijalizovane funkcionalnosti ili nećemo biti u mogućnosti da delotvorno odgovorimo na vaše upite.

Informacije koje se automatski prikupljaju o vašem korišćenju usluga kompanije TOMRA

Podaci o uređaju: Prikupljamo informacije o vašem računaru i/ili uređaju za pregledanje, kao što su operativni system, region, jezik, vremenska zona, broj modela, verzija čitača veba, proizvođač računara, priključak za vezu, jedinstveni identifikatori uređaja, reklamni identifikatori i dodatne tehničke informacije koje variraju u zavisnosti od proizvoda. 

Podaci o pregledanju veb-sajtova: Prikupljamo informacije o vašim posetama i vašoj aktivnosti na veb-sajtovima TOMRA, o aplikacijama ili veb-sajtovima koje pokreće druga kompanija u naše ime, uključujući sadržaj  (i sve reklame) koje gledate i sa kojima stupate u interakciju, adresu veb-sajta sa koga ste stigli i informacije o drugim ponašanjima pri korišćenju veba. Neke od ovih informacija prikupljaju se korišćenjem instrumenata za automatsko prikupljanje podataka, kao što su kolačići.

Anonimni ili agregirani podaci: Možemo prikupljati anonimne odgovore na ankete ili anonimne i zbirne informacije o tome kako se usluge TOMRA koriste.

Informacije čiji su izvor treća lica

Možemo takođe od trećih lica pribaviti podatke za koje smatramo da su kredibilni i da su ili javno dostupni ili dostupni na komercijalnoj osnovi. Te informacije mogu da uključuju lične podatke, kao što su vaše ime, adresa, imejl adresa, preferencije, interesovanja, kao i određene demografske podatke. Na primer, lični podaci se mogu prikupljati kada pristupite našim aplikacijama prijavljivanjem preko društvenih medija (npr. prijavljujete se na naše aplikacije korišćenjem svog Fejsbuka ili drugih ovlašćenja na društvenim medijima). Osnovni podaci koje primamo mogu da zavise od parametara privatnosti na vašim nalozima na društvenim mrežama. Pored toga, ako kupite usluge TOMRA od partnera kompanije TOMRA, možemo dobiti određene informacije o vašoj kupovini od tog partnera. Ako je primenljivo, takođe možemo dobiti informacije od agencija za sprečavanje prevara ili od kreditnih biroa u vezi sa utvrđivanjem kredita.

Takođe primamo i nelične podatke, kao što su agregirani ili obezličeni demografski/profilni podaci, potekli od trećih lica, kao što su kompanije specijalizovane za pružanje podataka o preduzećima, analitiku i softver kao uslugu.

Da bismo osigurali tačnost podataka i ponudili vrhunsko korisničko iskustvo pružajući vam bolje personalizovane usluge, sadržaj, marketing i oglase, možemo da povežemo ili kombinujemo informacije koje prikupljamo iz različitih gorenavedenih izvora. Na primer, možemo da uporedimo geografske informacije dobijene iz komercijalnih izvora sa IP adresom koju prikupljaju naši alati za automatsko prikupljanje podataka, da bismo dobili vašu opštu geografsku oblast. Informacije se takođe mogu povezati pomoću jedinstvenog identifikatora kao što je kolačić ili broj naloga.

KAKO SE PRIKUPLJENI PODACI KORISTE

Mi prikupljamo i koristimo lične podatke da bismo upravljali vašim odnosom sa kompanijom TOMRA i bolje vas uslužili personalizovanjem vašeg iskustva i interakcije sa nama. TOMRA će obrađivati (prikupljati, čuvati i koristiti) informacije koje dostavite na način kompatibilan sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR). Nastojaćemo da vaše informacije budu tačne i ažurne i trudićemo se da ih ne čuvamo duže nego što je potrebno. TOMRA je dužna da čuva informacije u skladu sa zakonom, kao što su informacije potrebne za porez na dohodak i za reviziju. Period čuvanja određenih vrsta ličnih podataka može takođe biti regulisan specifičnim zahtevima poslovnog sektora i dogovorenim praksama. Lični podaci se mogu čuvati i duže od ovih perioda, u zavisnosti od individualnih poslovnih potreba.

Primeri načina na koje možemo da koristimo vaše podatke uključuju:

Korisničko iskustvo

Pružajući vam besprekorno korisničko iskustvo održavanjem tačnih podataka o kontaktu i registraciji, pružanjem sveobuhvatne korisničke podrške, nuđenjem proizvoda, usluga i funkcionalnosti koje vas mogu zanimati. Takođe koristimo vaše podatke da bismo vam pružili prilagođeno iskustvo, personalizovanjem sadržaja koji primate i formulisanjem preporuka na osnovu vašeg korišćenja usluga kompanije TOMRA.

Podrška pri obavljanju transakcija

Pomažemo vam u dovršavanju transakcija i porudžbina naših proizvoda ili usluga, upravljanju vašim nalogom, obradi plaćanja, organizovanju pošiljki i isporuka i olakšavamo vam popravke i povraćaj.

Podrška i unapređenje proizvoda

Poboljšanje performansi i rada naših proizvoda, rešenja, usluga i podrške, uključujući podršku u vezi sa garancijom i blagovremeno ažuriranje firmvera i softvera i upozorenja kako bi se obezbedio kontinuiran rad uređaja ili usluge.

Administrativne komunikacije

Komunikacija sa vama o uslugama TOMRA. Primeri administrativne komunikacije mogu da uključuju odgovore na vaše upite ili zahteve, komunikaciju u vezi sa dovršenjem usluge ili garancijom, obaveštenja o bezbednosnom opozivu, ili primenljiva korporativna ažuriranja u vezi sa spajanjima, akvizicijama ili otuđenjima.

Bezbednost

Održavanje integriteta i bezbednosti naših veb-sajtova, proizvoda, funkcionalnosti i usluga i sprečavanje i otkrivanje bezbednosnih pretnji, prevare ili drugih kriminalnih ili zlonamernih aktivnosti koje mogu da ugroze vaše informacije. Kada budete u interakciji sa nama, takođe ćemo preduzeti razumne korake da proverimo vaš identitet, kao što je zahtevanje lozinke i korisničkog ID, pre nego što odobrimo pristup vašim ličnim podacima. Takođe možemo da održavamo dodatne mere bezbednosti, kao što je video nadzor, da bismo zaštitili naše fizičke lokacije.

Poslovne aktivnosti

Obavljanje uobičajenih poslovnih operacija, uključujući zapošljavanje, proveru vašeg identiteta, donošenje odluka o kreditu, ako se prijavite za kredit, sprovođenje poslovnog istraživanja i analitike, korporativno izveštavanje i upravljanje, obuku zaposlenih i obezbeđenje kvaliteta (što može da uključi praćenje ili snimanje poziva upućenih našoj korisničkoj podršci), kao i terenski rad.

DELJENJE PODATAKA

Vaše lične podatke možemo da prosledimo trećim licima – pružaocima usluga koji imaju ugovor sa kompanijom TOMRA u toku rada sa vama ako za to postoji legitimna svrha, međutim, to će se desiti samo ako smo pribavili vašu saglasnost, ili ako smo na neki drugi način zakonski obavezni da to učinimo. Sva treća lica sa kojima možemo da podelimo vaše podatke obavezna su da ih čuvaju na bezbedan način i da ih koriste samo za izvršavanje usluga koje vam pružaju u naše ime. Kada im više ne budu potrebni vaši podaci za izvršavanje te usluge, oni će ukloniti detalje u skladu sa procedurama kompanije TOMRA.

ODABIR VAŠIH PREFERENCIJA U VEZI SA PRIVATNOŠĆU

Imate mogućnost da se pretplatite na komunikaciju koju vam šaljemo u vezi sa određenim uslugama kompanije TOMRA. Takođe možete da se opredelite da primate opštu komunikaciju od naše kompanije i da odaberete način na koji će se ona dostavljati – npr. poštom, imejlom, telefonom, faksom, preko mobilnih uređaja ili onlajn.

Možete napraviti ili promeniti izbore u vezi sa pretplatom ili primanjem opšte komunikacije na mestu prikupljanja podataka ili korišćenjem drugih metoda koje su opisane u narednim odeljcima. Te opcije se ne primenjuju na komunikaciju koja ima kao primarnu svrhu upravljanje dovršavanjem porudžbina, ugovore, podršku, upozorenja o bezbednosti proizvoda ili druga administrativna obaveštenja i obaveštenja o transakcijama gde primarna svrha tih poruka nije promotivne prirode.

Komunikacija o pretplati

Komunikacija o pretplati uključuje imejl biltene, informacije koje je kompanija obelodanila, itd. i to je komunikacija koju ste izričito tražili ili koju ste pristali da primate.

Nakon što ste zatražili takvu komunikaciju, možete da odustanete od nje na jedan od sledećih načina:

Odaberite link iz imejla „Otkaži“ ili „Otkaži pretplatu“, ili sledite instrukcije koje su uključene u svaki imejl vezan za pretplatu.

Kontaktirajtenašeg službenika za zaštitu podataka. Obavezno navedite svoje ime, kontakt podatke i specifične relevantne informacije o pretplatama ili marketingu TOMRA koje više ne želite da primate.

Integracija video zapisa

Na našem veb-sajtu nudimo video zapise koji su integrisani sa jedne od dve spoljne video platforme trećih lica: TwentyThree i Jutjub. Na platformi TwentyThree ne čuvaju se lični podaci, osim ako se izričito ne pretplatite na uslugu obaveštavanja te platforme. Video zapisi kojima je Jutjub matična platforma integrisani su u „prošireni režim zaštite podataka“, tj. ne smeju se prenositi podaci o vama kao korisniku Jutjuba ako ne puštate video zapise. Samo kada puštate video zapise, prenose se podaci koji se odnose na vaše puštanje videa. Mi nemamo uticaj na taj prenos podataka.

Ako ste prijavljeni na Gugl kada kliknete na video na Jutjubu koji je integrisan na vašem veb-sajtu, podaci o vašoj sesiji mogu biti direktno povezani sa vašim nalogom. Ako ne želite da Jutjub povezuje vaše podatke sa vašim profilom, morate se odjaviti pre nego što aktivirate dugme. Jutjub čuva vaše podatke kao korisničke profile i koristi ih u svrhe oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili dizajniranja svog veb-sajta na osnovu potreba. Takva procena se posebno vrši (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) da bi se obezbedilo oglašavanje zasnovano na potrebama i da bi se drugi korisnici na društvenoj mreži informisali o vašim aktivnostima na našem veb-sajtu. Imate pravo da opozovete kreiranje ovih korisničkih profila, iako morate kontaktirati Jutjub da biste iskoristili ovo pravo.

Više informacija o svrsi i obimu prikupljanja i obrade podataka od strane Jutjuba možete pronaći u njihovoj Izjavi o zaštiti podataka. Tu takođe možete pronaći i dodatne informacije o vašim pravima i mogućnostima konfiguracije radi zaštite vaše privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.  Gugl takođe obrađuje vaše lične podatke u SAD i posvećen je regulativi za zaštitu privatnosti EU-SAD: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

Integracija Gugl mapa

Na ovom veb-sajtu koristimo uslugu Gugl mapa. To nam omogućava da interaktivne mape prikažemo direktno na veb-sajtu i da vam omogućimo praktično korišćenje funkcije mape.

Kada posetite veb-sajt, Gugl dobija informaciju da ste pozvali odgovarajuću pod-stranicu našeg veb-sajta. Ako ste prijavljeni na Gugl, vaši podaci su direktno povezani sa vašim nalogom. Ako ne želite da Gugl poveže vaše podatke sa vašim profilom, morate se odjaviti pre nego što aktivirate dugme. Gugl čuva vaše podatke kao korisničke profile i koristi ih u svrhe oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili dizajniranja svog veb-sajta na osnovu potreba. Takva procena se posebno vrši (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni) da bi se obezbedilo oglašavanje zasnovano na potrebama i kako bi se drugi korisnici na društvenoj mreži informisali o vašim aktivnostima. Imate pravo da opozovete kreiranje ovih korisničkih profila, iako morate kontaktirati Jutjub da biste iskoristili ovo pravo.

Više informacija o svrsi i obimu prikupljanja i obrade podataka od strane dodatnog pružaoca možete pronaći u njihovoj izjavi o zaštiti podataka. Tu takođe možete pronaći dodatne informacije o svojim pravima u vezi sa tim, kao i o mogućnostima konfigurisanja radi zaštite vaše privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Gugl takođe obrađuje vaše lične podatke u SAD i posvećen je regulativi za zaštitu privatnosti EU-SAD: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

VAŠA PRAVA U POGLEDU VAŠIH LIČNIH PODATAKA

U bilo kom trenutku dok posedujemo ili obrađujemo vaše lične podatke, vi, kao predmet podataka, imate sledeća prava:

Pravo na pristup  i pregled: Imate pravo da znate kako se koriste vaši lični podaci i da zatražite kopiju podataka koje imamo o vama u dostupnom formatu.

Pravo na ispravku: Imate pravo da ispravite podatke koje imamo o vama, a koji su netačni ili nepotpuni.

Pravo na zaborav (Pravo na brisanje): U određenim okolnostima možete zahtevati da podatke koje imamo o vama izbrišemo iz naše evidencije.

Pravo na ograničenje obrade: U slučajevima kada važe određeni uslovi, imate pravo da ograničite obradu podataka.

Pravo na prenosivost: Imate pravo da se podaci koje imamo o vama prenesu u drugu organizaciju.

Pravo na prigovor: Imate pravo da uložite prigovor na određene vrste obrade kao što su direktni marketing ili prodaja/deljenje vaših podataka.

Pravo na prigovor na automatizovanu obradu, uključujući profilisanje: Takođe imate pravo da podležete pravnim efektima automatizovane obrade ili profilisanja.

Pravo na sudsko preispitivanje: U slučaju da TOMRA odbije vaš zahtev na osnovu prava pristupa, mi ćemo vam dati razlog zašto. Imate pravo da se žalite kao što je navedeno u nastavku. Svi gorenavedeni zahtevi biće prosleđeni ukoliko postoji treće lice uključeno u obradu vaših ličnih podataka.

KONTAKTIRAJTE NAS

U slučaju da želite da se raspitate o tome kako TOMRA obrađuje vaše lične podatke ili kako je obrađen vaš upit o privatnosti podataka, kontaktirajte službenika za zaštitu podataka kompanije TOMRA putem imejla: [email protected] ili telefona: +49 151 22659374.

Takođe imate pravo da podnesete žalbu službeniku za zaštitu podataka kompanije TOMRA ili direktno nadzornom organu.